Bijutanki.com е собственост на юридическото лице „РОТО 2010” ЕООД.

Фирмата извършва легална и законосъобразна търговия с благородни метали и скъпоценни камъни и е вписана в Публичния регистър по чл.13 ал.1 от Валутния закон за лицата, които осъществяват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.

Притежава Удостоверение за регистрация №7397, издадено от Министерство на икономиката и индустрията.

Разрешение за Търговия с Благородни Метали на РОТО 2010 ЕООД - Bijutanki.com